Menu

Dłutownica hydrauliczna 7D 430

W skład wyposażenia obrabiarki wchodzi: instalacja oświetleniowa 24Vz lampą maszynową, DTR.

Dłutownica została w pełni odbudowana, posiada parametry techniczne zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową DTR, warunkami odbioru technicznego WOT oraz Polskiej Normy.

Dane techniczne7D 430
– największy skok suwaka[mm]– 320
– największe przejście dłutaka w granicach 
strefy roboczej[mm]

– 500
– odległość od zew. płaszczyzny imaka do
stojaka (wysięg)[mm]

– 615
– odległość od płaszczyzny stołu do dolnego 
końca prowadnic dłutaka [mm]

– 500
– największy przesuw stołu:
w kierunku wzdłużnym/po prowadnicach stojaka/[mm]w kierunku poprzecznym/po prowadnicach sań/[mm]

– 650
– 510
– największy przekrój noża[mm]– 32×20
– zakres prędkości roboczej dłutaka pod obciążeniem[m/min]– 3÷38
– zakres posuwów stołu za jeden podwójny
przesuw dłutaka[mm]
– 0,1÷2,5
– największa wysokość obrabianego przedmiotu:
przy obróbce pow. zewnętrznej [mm]przy obróbce pow. wewnętrznej [mm]

– 500
– 250
– wymiary gabarytowe[mm]: 
– długość– 2850
– szerokość– 2160
– wysokość– 3010
– ciężar obrabiarki [kG]– 5660